การอ่านหนังสือนิทานให้ข้อคิดอย่างไร


Reading Tales

ในปัจจุบันนี้เรื่องของการอ่านหนังสือนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญอย่างมากที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจมากๆด้วยจะยิ่งดีเพราะว่าในเรื่องของการอ่านหนังสือนั้นจะช่วยทำให้เราได้ความเพลิดเพลิน ได้ความรู้แล้วก็สามารถที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเลย

                และแน่นอนว่านอกจากหนังสือเรียนและหนังสือนิยายแล้วนั้นหนังสือนิทานก็เป็นหนังสือที่ดีและน่าสนใจอย่างมาก แต่หนังสือนิทานจะเหมาะสำหรับเด็ก หลายๆคนจึงเลือกที่จะอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังเพราะว่าหนังสือนิทานนั้นจะมีภาพและจุดดึงดูดที่น่าสนใจให้กับเด็กหลายๆคนด้วย

                การอ่านหนังสือนิทานนั้นมีหลายเรื่องอย่างมากและการอ่านหนังสือนิทานมีข้อดีคือสอดแทรกข้อคิดได้อย่างมากมายเลย หากเรารู้จักที่จะให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับนิทานแล้วเชื่อว่าจะยิ่งเจอเรื่องราวที่ดีๆได้อย่างมากมายเลยและที่สำคัญหากเรารู้จักที่จะอ่านนิทานให้เด็กฟังแล้วนั้นอย่างเรื่องหนูน้อยหมวกแดงนั้น

                เด็กก็จะได้รู้ว่าควรทำตัวอย่างไรหรือไม่ควรทำตัวอย่างไร อะไรถูกอะไรผิด เราจะสอนได้หมดเพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยกำลังโตนั้นเอง ทุกๆอย่างจึงเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญอย่างมากเลยที่เราก็จะต้องให้ความสนใจให้มากจะยิ่งดีเพราะถ้าเราให้ความสนใจได้มากเท่าไหร่แล้วเราจะได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือนิทานไปพร้อมๆกับเด็กด้วย

                การอ่านหนังสือนิทานนั้นจะให้ข้อคิดที่ดีอย่างมากเลยเพราะว่าจะช่วยทำให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดซึ่งแน่นอนว่าหากเรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีก็จะสอนเด็กได้ว่าอันนี้ไม่ดีอย่าทำ อันไหนที่ดีก็ควรที่จะต้องทำตามอย่างน้อยการสอนเด็กจากการอ่านนิทานนั้นจะช่วยทำให้เราไม่เหนื่อยได้เยอะเลย

                นอกจากนี้ยังมีนิทานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กเช่นหนูนิดไม่อยากแปรงฟัน หนูนิดไม่อยากกินผัก อันนี้ก็จะเป็นการอ่านที่สอนให้เด็กได้เข้าใจไปในตัวด้วยว่าเด็กที่ชื่อหนูนิดไม่อยากแปรงฟันผลที่ตามมาคือฟังผุหรือฟันหลอ ดังนั้นเรากินข้าวกินลูกอมไปแล้วจะต้องแปรงฟันก่อนนอนด้วยฟันจะได้ไม่ผุ หรือหนูนิดไม่อยากกินผักอันนี้จะเป็นการอ่านหนังสือนิทานที่สอนให้เด็กรู้ว่าเด็กที่ไม่กินผักนั้นร่างกายจะไม่มีแรงและไม่มีวิตามินจากผักเลยก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดความทรุดโทรมได้อีกเช่นกัน

                สิ่งนี้จึงเป็นข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทานให้เด็กฟังแล้วเด็กก็จะชอบทำตามนิทานด้วยดังนั้นเราจะต้องเลือกนิทานที่มีประโยชน์และสอนเด็กได้ด้วยจะยิ่งดีเพราะเราจะได้ไม่เหนื่อยที่จะสอนสิ่งที่ดีๆให้กับเด็กได้อีกด้วย